Регистрация

За да получите достъп до видео уроците и възможността да резервирате място за груповите срещи, е необходимо да попълните Вашите данни и да заплатите избрания от Вас план.

След успешно плащане, на посоченият от Вас имейл ще получите линк, с който да потвърдите, че това сте Вие.

След потвърждение директно ще бъдете препратени към Вашия профил.

От профила си ще имате достъп до всички видео уроци и календар, в който да отбележите кога ще присъствате.

Достъпът Ви до платено съдържание ще бъде прекратен след 90 дни от заплащането.

  • Онлайн курс
    Индивидуална онлайн консултация с проф. Борисова 45 мин
    Applying discount code. Please wait...
  • Payment Details